Termeni și condiții de utilizare a aplicației City Alert Aiud

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”Administraţie publică locală eficientă pentru cetăţeni
Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020
cod MySMIS: 126063 / cod SIPOCA: 512
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.
1. DESPRE APLICAȚIE

City Alert Aiud este o aplicație de servicii electronice dezvoltată în cadrul proiectului ,, Dezvoltarea şi implementarea unei aplicaţii online de tip semnalarea incidentelor la nivelul unei comunităţi locale”, printr-un parteneriat între Municipiului Aiud și compania Industrial Software SRL din Sibiu. Aplicația pune la dispoziția cetățenilor un serviciu de raportare a incidentelor din domeniul serviciilor şi utilităților publice ale Municipiului, fiind disponibilă pentru toți utilizatorii care accesează site-ul primăriei secţiunea ,,Hartă sesizări” de pe un dispozitiv desktop, tabletă sau smartphone.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației City Alert Aiud acceptați aceşti Termeni și condiții de utilizare. Municipiul Aiud poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației City Alert Aiud, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

3. SCOPUL APLICAŢIEI ŞI SOLICITĂRII DE DATE PERSONALE

Aplicaţia City Alert va asigura un nou canal de comunicaţie, modern şi rapid între cetăţeni, serviciile tehnice municipale şi furnizorii de servicii şi utilităţi, în vederea inbunatatirii calităţii serviciilor acestora. De aceea, este indispensabilă identificarea cât mai precisă a naturii incidentului identificat şi a persoanei care transmite informaţiile. În acest sens, se identifica două tipuri de date ce intră sub incidenţa datelor personale:

Utilizatorul va lua la cunoştinţă natura datelor solicitate în momentul instalării aplicaţiei.

4. PRINCIPALII UTILIZATORI AI DATELOR

Principalul utilizator al informaţiilor şi datelor primite este dispeceratul municipiului, care va analiza natura problemei sesizate şi va verifica corecta ei înregistrare în sistemul de comunicare cu cetăţenii (aplicaţia CRM). Alţi destinatari, sunt departamente din cadrul primăriei sau dispecerate ale prestatorilor de servicii şi utilităţi locale, în scopul identificării corecte a problemei, comunicării cu furnizorii de servicii/ utilităţi şi cetăţenii, precum şi remedierii corespunzătoare a problemelor raportate. Informaţii privind natura incidentelor raportate pot fi transmise tuturor utilizatorilor, fără însă a fi conectate cu date personale, pe harta locală a incidentelor. Momentan nu este prevăzut schimbul de date cu ţări terţe sau organizaţii internaţionale, însă acesta poate interveni într-o etapă ulterioară, în cazul integrării aplicaţiei cu alte aplicaţii, cum ar fi aplicaţiile majore de social media.

5. PĂSTRAREA DATELOR

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat iniţial, inclusiv în vederea constituirii unei arhive a incidentelor şi rezolvării lor, de natură a îmbunătăţi calitatea serviciilor locale.

6. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAŢIEI ŞI CATEGORII DE UTILIZATORI

Aplicația City Alert Aiud este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, dispun de un telefon inteligent cu acces la date mobile şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii incidentelor raportate din domeniul utilităților publice. Principalele categorii de utilizatori sunt persoane majore, implicate civic, cetăţeni ai Municipiului Aiud care doresc îmbunătăţirea serviciilor locale, sau persoane care vizitează oraşul şi doresc să supună atenţiei municipalităţii zone de îmbunătăţire a serviciilor şi utilităţilor locale, pe care le consideră importante. Transmiterea de mesaje eronate, răuvoitoare, obscene poate conduce la suspendarea dreptului de acces în aplicație. Alte categorii de persoane, pot utiliza modalităţile clasice de contact afişate pe www.aiud.ro.

7.CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, Municipiul Aiud colectează și prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației City Alert Aiud – Aplicație mobilă de servicii electronice care cuprinde atât secțiuni publice de informare cât și secțiuni securizate de interacțiune online. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră, colectată, prelucrată, transmisă de către Municipiul Aiud atunci când folosiți aplicația City Alert Aiud este supusă Politicii de Confidențialitate a City Alert Aiud, inclusă acestor Termeni și condiții de utilizare. Aplicația City Alert Aiud colectează, prelucrează și stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație, precum nume, prenume, telefon e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului dvs și identificatorul unic al dispozitivului utilizat (consultaţi punctul 3). Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației şi furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația City Alert Aiud să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. Aplicația City Alert Aiud asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația City Alert Aiud prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Municipiul Aiud este obligat să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor organizatorice şi tehnice de securitate şi în scopul comunicat. De câte ori este posibil, se vor utiliza date anonimizate şi statistice despre accesarea și performanța aplicaţiei, incidente de securitate, activităţi maliţioase, etc. City Alert Aiud nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor transmise sau neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

8. OBLIGAŢII ÎN PRIVINŢA PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Municipiul Aiud are obligația legală de a asigura:

9. DREPTURILE DVS. ASUPRA DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Municipiul Aiud are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General (GDPR) 679/2016, art.15-22, cele mai importante fiind:

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la adresa de e-mail juridic[at]aiud.ro și / sau la adresa poștală: Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, Cod poștal 515200.

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Municipiul Aiud și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației City Alert Aiud , ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. City Alert Aiud este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar City Alert Aiud va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicaţiei City Alert Aiud va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Aiud. City Alert Aiud, grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația City Alert Aiud sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Municipiului Aiud. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Aiud. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Aiud și apar în aplicația City Alert Aiud, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu City Alert Aiud.

11. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației City Alert Aiud, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware său echipament de telecomunicație asociat cu aplicația City Alert Aiud. De asemenea, vă angajați să nu aveți tentative de acces neautorizat în zone ale serverelor sau rețelelor ce au legătură cu zona nepublică a aplicației City Alert Aiud. De asemenea, sunteți de acord să nu:

City Alert Aiud nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația City Alert Aiud în timpul desfășurării unor astfel de activități, licențiatorii City Alert Aiud nefiind responsabili pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, caz în care, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

12. SITE-URI ALE TERȚILOR

Aplicația City Alert Aiud poate conține link-uri către site-urile web/ aplicaţiile unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către licențiatori sau asociate cu City Alert Aiud. Municipiul Aiud nu este responsabil pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

13. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI CITY ALERT AIUD

Municipiul Aiud vă pune la dispoziție aplicația City Alert Aiud în mod gratuit. Primăria Municipiului Aiud, prin aplicația City Alert Aiud, nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați City Alert Aiud. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația City Alert Aiud să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației City Alert Aiud cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația City Alert Aiud poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

14. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației de servicii electronice City Alert Aiud, sunteți de acord ca City Alert Aiud să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către City Alert Aiud, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației City Alert Aiud sau altor produse și servicii.

15. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Municipiul Aiud furnizează aplicația City Alert Aiud ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Aiud nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației City Alert Aiud, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației City Alert Aiud, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației City Alert Aiud, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația City Alert Aiud de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Aiud își rezervă dreptul de a furniza aplicația City Alert Aiud la discreția sa. Municipiul Aiud, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din utilizarea sau au legătură cu aplicația City Alert Aiud, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

16. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră şi Municipiul Aiud, în legătură cu aplicația City Alert Aiud, ce reies sau au legătură cu utilizarea sau cu acești Termeni și condiții de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, se transmit la adresa de e-mail office@aiud.ro și / sau la adresa poștală: Aiud, str. Cuza Voda, nr. 1, Cod poștal 515200. Relația ce rezultă din acești Termeni și condiții de utilizare, aplicația City Alert Aiud, publicitatea City Alert Aiud sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competența de soluționare aparținând instanțelor din Aiud.

17. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al aplicației, trimiterea de solicitări false, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe aplicația City Alert Aiud, vor fi sancționate prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta incidente sau de a utiliza aplicația.

18. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Municipiului Aiud de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

19. CONT DE ACCES

Aplicația este disponibilă pentru toți cetățenii, care au acces la servicii internet atât posesori de dispozitive mobile (tabletă, smartphone) cât şi desktop care doresc să sesizeze sau transmită sugestii privind calitatea serviciilor publice municipale. Modalități de accesare a aplicației: se accesează site-ul primăriei secţiunea ,,Hartă sesizări”. Pentru depunerea unei sesizări se solicită crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dvs. în vederea transmiterii datelor aferente incidentelor transmise și a modului de soluționare a acestora.

20. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației City Alert Aiud, nu ezitați să ne contactați la email office@aiud.ro.