REGULAMENT PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Primăria Municipiului Aiud acordă o mare importanță protejării sferei dumneavoastră private, deoarece protecția datelor este un indicator calitativ, orientat către necesitățile cetățeanului. Următorul Regulament privind protecția datelor cu caracter personal este conceput spre a vă informa cu privire la modul în care Primăria Municipiului Aiud utilizează aceste date.

CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Primăria Municipiului Aiud prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației ”City Alert Aiud” – aplicație mobilă de raportare incidente, care cuprinde atât secțiuni publice de informare cât și secțiuni securizate de interacțiune online. În conformitate cu legislația în vigoare, în calitate de utilizator beneficiați de urmatoarele drepturi, în privința datelor personale: dreptul de informare cu privire la modul de utilizare, dreptul de acces la datele proprii, dreptul la intervenție asupra datelor, dreptul de a fi șters/uitat în privința înregistrărilor din aplicație, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a se adresa în justiției. In detaliu, drepturile persoanei vizate sunt descrise in Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679. Pentru vizualizare puteti accesa următorul link: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298 Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră sau colectată de către Primăria Municipiului Aiud atunci când folosiți aplicația “ City Alert Aiud”, este supusă Politicii de Confidențialitate a aplicației “ City Alert Aiud”, ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de utilizare ai aplicației. Aplicația “ City Alert Aiud” stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs. vă autentificați pentru a avea acces la aplicație (nume, prenume, telefon, e-mail), precum și informațiile privind localizarea telefonului dvs. și identificatorul unic al dispozitivului utilizat sau fișiere multimedia legate de incidentul raportat. Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația “ City Alert Aiud”, să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. Aplicația “ City Alert Aiud” asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți sau în cazul informațiilor care devin publice și accesibile unui număr mare de utilizatori. Aplicația “ City Alert Aiud” prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Primăria Municipiului Aiud este obligată să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor de securitate şi în scopul comunicat. Municipalitatea Aiud nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației “ City Alert Aiud”, sunteți de acord ca aplicația să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți prin “ City Alert Aiud” către Primăria Municipiului Aiud fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației “ City Alert Aiud” sau altor produse și servicii.

CONT DE ACCES

Aplicația este disponibilă pentru toți cetățenii care doresc să sesizeze sau să transmită sugestii privind calitatea serviciilor publice municipale. Modalități de accesare a aplicației: se apelează aplicaţia din portalul primăriei secţiunea ,,Hartă sesizări”. După accesare, sunteți rugați să vă creați un cont de acces personal și să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare a aplicației, deoarece conțin informații importante despre drepturile și obligațiile dumneavoastră. După acceptarea acestor termeni și condiții de utilizare a aplicației, în momentul în care identificați un incident din sfera utilităților publice în perimetrul municipiului Aiud, veți putea trasmite o primă sesizare către dispeceratul municipal. În scurt timp veți primi un email de confirmare care va conține și un număr unic de înregistrare. De asemenea, la închiderea unui incident, veți fi notificat tot printr-un email care va conține și rezoluția dată de către responsabilul desemnat din cadrul Primăriei municipiului Aiud.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, şi privind libera circulaţie a acestor date, Primăria Municipiului Aiud are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate în prezentul document, datele cu caracter personal furnizate de persoanele care se vor înregistra în sistemul electronic. Scopul colectării datelor este înregistrarea utilizatorului în sistemul pentru gestionarea sesizărilor transmise atât prin aplicația ,,City Alert Aiud” și prelucrarea automată a sesizărilor acestuia. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării aplicației de sesizări. Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate, beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să contactați Primăria Municipiului Aiud pe adresa de email: juridic@aiud.ro